Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

London School of Business & Finance (Singapore)

Singapore
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 34,225,494 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 4%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 4 Business, Management 5 Hotel Management & Hospitality 1 MBA 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ