Universities & colleges in Hàn Quốc with courses in Mass Communication & Media

Hàn Quốc × Truyền thông và phương tiện đại chúng ×
Dankook University
Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Hàn Quốc
2 Truyền thông và phương tiện đại chúng courses
Yonsei University
Hàn Quốc
1 Truyền thông và phương tiện đại chúng courses