Universities & colleges in Thụy Điển with courses in Humanities & Social Sciences

Thụy Điển × Khoa học xã hội và nhân văn ×
Linkoping University
Linköping, Östergötland County, Thụy Điển
3 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Lund University
Sienno, Lubusz Voivodeship, Thụy Điển
1 Khoa học xã hội và nhân văn courses