Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Zurich

Thụy Sĩ
Rankings:
  • 103 THE World University Rankings 2014-2015
  • 57 QS World University Rankings 2014
  • 121 THE World University Rankings 2013-2014
  • 78 QS World University Rankings 2013
  • 85 QS World University Rankings 2015
  • 104 THE World University Rankings 2015-2016
  • 73 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 6 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ