Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

National Taipei University of Technology

Aligarh, Đài Loan
Rankings:
  • 123 2014 QS University Rankings: Asia
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Architecture, Building 1 Business, Management 1 Engineering 7

Liên hệ

Chia sẻ