Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Emirates Aviation University

Dubai, United Arab Emirates
Rankings:
  • 5 QS Stars University Ratings
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Các khóa học có sẵn 10

Aviation 4 Business, Management 7 Engineering 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ