Universities & colleges in Vương Quốc Anh with courses in Architecture, Building

Vương Quốc Anh × Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch ×
University of Bath
Bath, England, Vương Quốc Anh
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Đại học Bringhton
Brighton, England, Vương Quốc Anh
24 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Đại học Cambridge
Cambridge, England, Vương Quốc Anh
1 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses
Đại học Dundee
Scotland, Vương Quốc Anh
4 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch courses