Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

City And Islington College

London, England, Vương Quốc Anh
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 37,598,182 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 5%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 6 Business, Management 1 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Sports Science 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ