Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Queen Mary University of London

United Kingdom
  • Đánh giá 107 THE World University Rankings 2014-2015
  • Đánh giá 98 QS World University Rankings 2014
  • Đánh giá 114 THE World University Rankings 2013-2014
  • Đánh giá 115 QS World University Rankings 2013
  • Đánh giá 109 QS World University Rankings 2015
  • Đánh giá 98 THE World University Rankings 2015-2016
  • Đánh giá 127 QS World University Rankings 2018
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế 76%
Loại trường Công lập

Về Queen Mary University of London

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 1 Applied and Pure Sciences 4 Business and Management 1 Computer Science and IT 2 Engineering 2 Law 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ