Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Queen Mary University of London

London, England, Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 107 THE World University Rankings 2014-2015
  • 98 QS World University Rankings 2014
  • 114 THE World University Rankings 2013-2014
  • 115 QS World University Rankings 2013
  • 109 QS World University Rankings 2015
  • 98 THE World University Rankings 2015-2016
  • 127 QS World University Rankings 2018
  • 127 QS World University Rankings 2018
  • 121 THE World University Rankings 2018
Campus setting Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 3,120,000 mỗi week
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 45%
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Engineering 2 Law 1

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ