Học Nghiên cứu Nông nghiệp và các ngành liên quan tại Mỹ

Với sự phát triển nhanh chóng của dân số toàn cầu , nhu cầu ngày càng tăng cho các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để bảo đảm hệ thống cung cấp thực phẩm trên toàn thế giới. Việc phát triển các phương tiện bền vững hơn trong nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng mà còn phải phát triển số lượng lớn thức ăn cần thiết hiện nay dưới những điều kiện an toàn nhất. Tất cả điều này đòi hỏi các chuyên gia mới trong lĩnh vực này sẵn sàng để tìm hiểu kỹ thuật và chiến lược mới để nâng cao sản xuất nông nghiệp ở kỷ nguyên mới. Nếu bạn đã xem xét theo đuổi một bằng đại học trong lĩnh vực này, lưu ý rằng Hoa Kỳ có một số các chương trình hàng đầu trên thế giới.

Điều kiện nhập học

Khi bạn bắt đầu lên kế hoạch để nghiên cứu Nông nghiệp và môn liên quan ở Hoa Kỳ, bạn sẽ muốn được biết một số yêu cầu nhập học cơ bản mà hầu hết các trường cao đẳng và đại học trên toàn khu vực bắt buộc. Để bắt đầu, trong khi đó thường là không có yêu cầu độ tuổi tối thiểu để du học ở Mỹ, bạn phải tốt nghiệp từ một chương trình trung học  được công nhận và chấp nhận tại nước bạn. Đồng thời, lưu ý rằng các trường đại học bạn đăng ký  sẽ nhìn vào bảng điểm trung học của bạn và họ mong đợi một điểm trung bình tối thiểu là 'B'.

Ngoài những yêu cầu đã đề cập trước đó, bạn sẽ cần phải chứng minh trình độ tiếng Anh của mình trước khi được chấp nhận. Ở Mỹ, họ thường chấp nhận điểm IELTS hoặc TOEFL. Đối với các kỳ thi IELTS, họ yêu cầu một số điểm tối thiểu là 6.0 trong mỗi kỹ năng, trong khi điểm TOEFL tối thiểu là 565 . Hãy lưu ý rằng các trường đại học và cao đẳng có quyền kiểm tra tiếng Anh của bạn, thường là phỏng vấn, trước khi cấp cho bạn đầy đủ quyền nhập học.

Chi phí học Nông nghiệp và các môn liên quan tại Mỹ

Khi bạn quyết định muốn học Nông nghiệp và các môn liên quan ở Hoa Kỳ, bạn sẽ phải bắt đầu lên kế hoạch cho các chi phí. Mỗi trường đại học ở Mỹ có chi phí khác nhau, tuy nhiên, chi phí trung bình hàng năm cho một sinh viên quốc tế hiện nay là khoảng 45.000 USD. Điều này có nghĩa là bao gồm tất cả  chi phí đi lại, học phí, thực phẩm, nhà ở và các chi phí khác.

Quảng cáo

Universities in Mỹ with courses in Nông nghiệp và các môn liên quan

See more related universities

Maximum 6 courses for comparison!