Học ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Mỹ

Chia sẻ bài viết này với bạn bè
Chia sẻ lên Facebook Twitter WhatsApp

Mỹ là nơi có nhiều trường Đại học và Cao đẳng trên thế giới cấp bằng Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hơn 2.000 trường học ở Mỹ cung cấp bằng đại học 4 năm và gần như tất cả các trường cung cấp đa dạng bằng cấp về Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cho dù bạn muốn học tiếng Anh ở New England hay Tâm lý học ở San Francisco, sẽ có một chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế bất cứ nơi nào tại Mỹ. Thêm vào đó, ví dụ nếu bạn đang đăng ký trường  tốt nghiệp đại học  để lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật , bạn sẽ tìm thấy nhiều chương trình đẳng cấp thế giới trên khắp nước Mỹ.

Điều kiện nhập học

Hầu như tất cả các trường yêu cầu sinh viên nước ngoài phải có bằng chứng họ có thể hỗ trợ bản thân và chi trả những chi phí giáo dục của họ trong lúc họ đang ở trong nước.

Bạn cần phải chứng minh kiến thức về khả năng nói và viết tiếng Anh. Bạn phải có Visa sinh viên. Hầu hết các sinh viên nước ngoài sẽ cần Visa F-1, trong đó cho phép học toàn thời gian. Có hai lựa chọn Visa khác, nhưng bất cứ ai tham gia vào trường D(ại học hoặc trường Đại học bốn năm đều cần Visa F-1.

Trước khi được nhận vào bất cứ trường nào tại Mỹ, bạn sẽ cần phải cung cấp các tài liệu liên quan đến giáo dục trước đây của bạn. Một đánh giá chứng chỉ có thể phải xem xét lại học bạ Trung hoc Phổ thông hoặc bảng điểm Đại học để so sánh chúng với các tiêu chuẩn và quy tắc giáo dục của Mỹ. Nếu hiện tại bạn đang ở trong trường Đại học, bạn có thể sẽ được yêu cầu để chứng minh bạn đang theo học tại một trường Đại học được công nhận.

Chi phí để học ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn  tại Mỹ

Nếu bạn dự định theo học ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Mỹ, bạn nên đảm bảo rằng bạn luôn luôn chú ý cơ cấu giá cả của các trường Đại học khác nhau. Các trường Đại học công lập và tư nhân khác nhau rất nhiều về giá cả và mỗi bang được tự do thiết lập các mức học phí của mình. Học phí ước tính cho mỗi năm học là 15.000 đô la Mỹ đến 30.000 đô la Mỹ và 10.000 đô la Mỹ đến 20.000 đô la Mỹ trong cơ sở tư nhân và công cộng tương ứng. Tuy nhiên, chi phí học tập ở trường Cao đẳng cộng đồng sẽ có khoảng 8,000 đô la Mỹ đến 12, 000 đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét sự khác biệt của các học kỳ về chi phí sinh hoạt từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Chi phí sinh hoạt trung bình tại Mỹ là khoảng 10,000 đô la Mỹ đến 12,000 đô la Mỹ mỗi năm.

You might be interested in...