Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Brooklyn College

Mỹ
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 35,128,806 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 5%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Creative Arts & Design 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 3 Sports Science 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ