Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Brooklyn College

New York, Mỹ
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 1,500 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 5%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Creative Arts & Design 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 3 Sports Science 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ