Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Long Island University Post

New York, Mỹ
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 28,103,044 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ