Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Stanford University

Stanford, California, Mỹ
Rankings:
  • 4 THE World University Rankings 2013-2014
  • 7 QS World University Rankings 2013
  • 4 THE World University Rankings 2014-2015
  • 7 QS World University Rankings 2014
  • 3 QS World University Rankings 2015
  • 3 THE World University Rankings 2015-2016
  • 2 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 8%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Architecture, Building 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Education and Teaching 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 2 Law 2

Liên hệ

Chia sẻ