Kế toán

Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định
Aligarh, Việt Nam
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
4 years
Kỳ nhập học
Tháng 8
Total tuition fee (local)
₫ 52,000,000
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Yêu cầu đầu vào

Được quy định theo quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng, ban hành theo quy định số 05 / 2008 / QD BGD&DT ngày 05/02/2008 của bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo

Chia sẻ