Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Huế

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Huế

* Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự nghiệp phát triển vùng tại miền Trung - Tây Nguyên và cả nước bằng việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thiết thực và hiệu quả. 

 

* Tầm nhìn đến 2020:

Đến năm 2020 Đại học Huế sẽ là:

- Một đại học được xếp hạng trong số 50 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á;

- Một đại học hoạt động theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc gia và khu vực;

- Là một bộ phận cốt lõi trong hạ tầng cơ sở xã hội của miền Trung Việt Nam; là cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt cho hệ thống giáo dục vùng.

Thông tin về khu học xá

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 5

Applied, Pure Sciences 1 Computer Science, IT 1 Health and Medicine 1 Law 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ