Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Sư phạm Huế

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Sư phạm Huế

Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Để thực hiện sứ mạng của Trường, Hiệu trưởng và cán bộ viên chức Nhà trường cam kết :
1.  Mọi hoạt động đều hướng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức; đào tạo đội ngũ giáo viên cho các cấp học và nghiên cứu khoa học.
2.  Duy trì môi trường dân chủ trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động, phát huy tối đa tiềm năng mọi thành viên nhà trường.
3.  Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy đại học có hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của nhà trường. Thực hiện tốt quy trình đào tạo niên chế và từng bước triển khai quy trình đào tạo theo tín chỉ.
4.  Đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
5.  Mở cửa đón nhận và học tập kinh nghiệm giáo dục đại học trong nước và thế giới một cách chủ động và sáng tạo
  Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đặc biệt hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước, Trường ĐHSP Huế đã trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp và nghiên cứu khoa học mạnh ở khu vực Miền trung và Tây nguyên.

Thông tin về khu học xá

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính or hướng dẫn cách thức tìm all programs học bổng, xin vui lòng điền thông tin dưới hình thức vào builtin, or liên hệ with the EasyUni Việt Nam theo số đường dây nóng - email:  hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 12

Applied, Pure Sciences 4 Education and Teaching 8

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ