Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Tầm nhìn:

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Vision:

University of Science and Technology - The University of Danang (DUT) will become a leading university in Southeast Asia.

Sứ mạng:

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Mission:

DUT is a research university educating qualified graduates, providing excellent science and technology resources to serve the sustainable socio-economic development of Vietnam, especially the Central area and Highlands.

Thông tin về khu học xá

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính or hướng dẫn cách thức tìm all programs học bổng, xin vui lòng điền thông tin dưới hình thức vào builtin, or liên hệ with the EasyUni Việt Nam theo số đường dây nóng - email:  hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 12

Accounting & Finance 1 Agriculture Studies 2 Applied, Pure Sciences 7 Architecture, Building 2 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Engineering 1 Health and Medicine 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ