Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trường hiện có 28 đơn vị trực thuộc, trong đó có 12 đơn vị thuộc khối đào tạo, 11 đơn vị thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo, 5 đơn vị thuộc khối lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.

   Nhà trường có trên 900 cán bộ viên chức và người lao động hợp đồng, trong đó có 481 cán bộ giảng dạy, 23 Phó Giáo sư, 7 Nhà giáo ưu tú, 89 tiến sỹ, 360 thạc sỹ.

   - Hội sinh viên Trường có trên 8300 hội viên,164 chi hội, trực thuộc Hội sinh viên thành phố Hà Nội;

   - Tổng số sinh viên thường xuyên là 12.000, gồm  cả hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học. Số sinh viên cao học gần 900, số nghiên cứu sinh là 109.
Công tác đào tạo

   Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có sứ mệnh đảm nhận việc đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành xây dựng ở trình độ đại học và trên đại học, đặc biệt là các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị và môi trường. Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước theo hướng hội nhập và chuẩn quốc tế.

   Cơ sở đào tạo chính của Trường Đại học Kiến trúc tại Hà Nội và các cơ sở liên kết (Xuân Hòa, Nam Định, Hải Dương, Uông Bí, Điện Biên, Huế và Thành phố HCM).Trong hơn 40 năm qua, Trường đã đào tạo được gần 30.000 kiến trúc sư, kỹ sư , gần 100 tiến sỹ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường. Ngoài ra Trường đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngàn cán bộ quản lý, cán bộ khoa học của các địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc nhiều địa bàn trong cả nước. Trường cũng đã đào tạo được 80 KTS, KS cho các nước bạn Lào và Cămpuchia;

   Hiện nay Trường đang đào tạo theo tín chỉ và đã ứng dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý đào tạo.

Công tác nghiên cứu khoa học

   Giảng viên, cán bộ khoa học của Nhà trường đã viết hàng trăm giáo trình, tài liệu giảng dạy, bài giảng phục vụ đào tạo ngành xây dựng; đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của Trường đã thực hiện hàng ngàn  đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều đề tài trọng điểm của Nhà nước, của ngành Xây dựng. Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên được Nhà trường tổ chức triển khai từ nhiều năm nay, hàng năm có hàng trăm sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế và đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt có 20 đề tài của sinh viên đạt giải thưởng quốc tế. Nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về thành tích 15 năm sinh viên nghiên cứu khoa học.

Công tác hợp tác Quốc tế

Trường đã có quan hệ với hơn 70 trường đại học và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác, tiêu biểu là: Trường Đại học Kiến trúc Toulouse - Pháp; Trường Đại học Melbourne - Úc; Trường Đại học Tổng hợp Barcelona - Tây Ban Nha; Trường Đại học Mỹ thuật Milan – Italia; Trường Đại học Hawaii - Mỹ; Trường Đại học Torino – Italia; Trường Đại học Nottingham – Anh;  Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc Matxcơva - Nga.

Công tác lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ xây dựng và các công tác khác

Giảng viên, cán bộ khoa học và sinh viên của Trường đã tham gia thiết kế hàng ngàn công trình kiến trúc, quy hoạch, xây dựng lớn nhỏ trên mọi miền đất nước.

   Nhà trường tích cực tham gia vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ ngày vì người nghèo, tham gia chăm sóc trẻ em lang thang cơ nhỡ. Tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt. Tặng quần áo, sách vở cho trẻ em vùng núi....

Thông tin về khu học xá

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Architecture, Building 5 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 2 Education and Teaching 1 Engineering 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ