Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM

Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường thành viên của Ðại học Quốc gia Tp. HCM – Một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nồng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chiến lược phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Luật phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, đến năm 2020 trở thành:

- Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín khu vực ASEAN, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

- Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

Thông tin về khu học xá

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 5 Business, Management 3 Law 4

Liên hệ

Chia sẻ