Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học theo định hướng nghiên cứu, nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng, giáo viên trung học Phổ thông chuyên, cán bộ giáo dục, quản lí giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

Kết quả nghiên cứu khoa học của trường có tác động tới các chính sách vĩ mô về giáo dục, đào tạo và quản lí trong toàn hệ thống giáo dục. Gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu xã hội, qua đó khẳng định vị thế và uy tín của trường Đại học Giáo dục trong hệ thống các trường đại học của cả nước cũng như khu vực và quốc tế.

Trường Đại học Giáo dục là thành viên hiệp hội giáo viên Châu Á - Thái Bình Dương; thành viên mạng lưới các trường đại học giáo dục Á - Phi; Đại diện duy nhất ở Việt Nam của Đại học Khảo thí Quốc tế Cambridge, Vương quốc Anh về đào tạo và cấp bằng hoặc chứng chỉ công nhận giảng viên đạt chuẩn quốc tế.

Thông tin về khu học xá

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email:
hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Education and Teaching 7 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ