Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

USTH có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đồng thời phấn đấu trở thành một Trường Đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

TẦM NHÌN CỦA USTH:
– Đảm bảo tính xuất sắc và tính thu hút trong phạm vi quốc gia và quốc tế trên cơ sở đặt trọng tâm về các khóa học đào tạo về nghiên cứu và theo nhu cầu của xã hội, hỗ trợ cho sinh viên, cũng như phát triển của một môi trường tạo thuận lợi cho sự thành công, phát triển và tìm kiếm công việc.

– Tăng cường vai trò của USTH như là một nhân tố của sự thịnh vượng và phát triển kinh tế của Việt Nam, xây dựng quan hệ đối tác với Pháp, khẳng định sức mạnh được xác định rõ trong nghiên cứu và nâng cao hình ảnh ở phạm vi quốc tế.

– Đứng trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Thông tin về khu học xá

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 6

Applied, Pure Sciences 3 Computer Science, IT 1 Engineering 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ