What is EASYUNI

EasyUni là cổng thông tin lý tưởng dành cho học sinh, sinh viên với mục đích tìm kiếm, so sánh thông tin các trường đại học, cao đẳng trên thế giới và kết nối với tư vấn viên của trường.

Chọn trường đại học là một công đoạn khó khăn và tốn thời gian.

Thông thường, bạn sẽ làm gì để chọn được một ngôi trường phù hợp? Lựa chọn theo học nơi anh hoặc chị đi trước đã từng học? Hay nghe theo lời của họ hàng, chú bác? Và liệu điều đó có khả thi? Hơn nữa, hầu hết những kết quả tìm kiếm online chỉ có thể đưa bạn đến tham khảo từng trường một - một quá trình khá tốn thời gian chỉ để biết những thông tin như học phí, điều kiện tuyển sinh, thời gian học, v.v.. Những buổi triển lãm giáo dục bạn tham gia thường giúp bạn gặp rất nhiều đại diện đến từ các trường đại học, và những lời giới thiệu từ họ thường thiếu tính khách quan. Hơn nữa, điều này lại càng gây thêm rắc rối và tốn thời gian.

Chúng tôi muốn thay đổi điều đó

Với mục đích trao cho bạn một địa chỉ trực tuyến, nơi bạn có thể: