Cử nhân Khoa học (Danh dự) trong Nghiên cứu Kinh doanhh

Đại học Sunway
Malaysia
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
3 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 3 Tháng 8
Total tuition fee (local)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Total tuition fee (foreign)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Yêu cầu đầu vào

TPM

 • Trung bình B hoặc CGPA 2.67 (Ít nhất 2 môn)

A Level

 • Ít nhất 14 điểm trong 3 môn tốt nhất

Dự bị Đại học Úc

 • ATAR 65

 Dự bị Đại học Canada

 • 65%

MUFY

 • 235

Dự bị Đại học trong Mỹ thuật của Sunway

 • 65%

UEC

 • Cao nhất 22 điểm trong 5 môn (ngoại trừ tiếng Trung & các môn không học thuật)

IB

 • Hoàn thành với ít nhất 25 điểm (ngoại trừ các điểm thưởng)

Chương trình đào tạo

 • Kế toán cho việc đưa ra quyết định
 • Giới thiệu về Kinh tế
 • Nguyên tắc và Thực tiễn quản lý
 • Tính toán Kinh doanh
 • Tiếng Anh cho doanh nghiệp
 • Thống kê kinh doanh
 • Nguyên tắc của tiếp thị
 • Nguyên tắc của Tài chính doanh nghiệp
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế quản lý
 • Quản lý tiếp thị
 • Ý tưởng khoa học và Sáng tạo
 • Quản lý tài chính
 • Kỹ năng truyền thông
 • Quản lý hoạt động
 • Luật công ty
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Thực tập
 • Dự án nghiên cứu 1
 • Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
 • Doanh nhân
 • Lãnh đạo
 • Dự án nghiên cứu 2
 • Quản trị chiến lược
 • Quản lý Thay đổi

Các môn tự chọn

 • Các vấn đề đương đại trong khu vực
 • Quy trình tái cấu trúc kinh doanh
 • Thương mại điện tử
 • Phát triển & Thương mại hóa sản phẩm
 • Kinh tế quốc tế
 • Quản lý dự án
 • Quản lý công nghệ
 • Kinh doanh quốc tế

Chia sẻ