Chính sách bảo mật

Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng website của EasyUni. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập bằng các phương tiện khác (kể cả ngoại tuyến) hoặc từ các nguồn khác. Các điều khoản trong đây không được dịnh nghĩa đều thuộc chính sách bảo mật.

Những thông tin được thu nhập và sử dung

EASYUNI sử dụng những thông tin thu nhặt được nhằm vận hành, duy trì và cung cấp những tính năng của website cho người dùng, phân tích cách sử dụng, chuẩn đoán những vấn đề về kỹ thuật, duy trì sự bảo mật,nội dung cá nhân, ghi nhớ thông tin giúp người dùng truy cập vào tài khoản, theo dõi số liệu tổng hợp như số lượt truy cập, người ghé thăm, đối tượng khách hàng và người dùng nhằm thực hiện luật bản quyền và một số quy định khác.

Thông tin bạn cung cấp: Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail, nếu bạn đăng ký một tài khoản với website, kể cả bằng cách kết nối, theo dõi, thêm các ứng dụng EASYUNI,v.v.. trên một trang web hoặc mạng lưới khác khác. Tên, địa chỉ email của bạn và các thông tin khác mà bạn chọn để cung cấp trên trang web sẽ được chuyển tiếp đến các trường Đại học, Cao đẳng hoặc đại diện của họ khi bạn nộp đơn cho trường Đại học hoặc Cao đẳng tuyển sinh thông qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo có liên quan từ các website khác (bao gồm cả các thông báo theo yêu cầu của pháp luật, thay cho thông tin liên lạc bằng đường bưu điện). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn các thông điệp tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận những tin nhắn này, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo các hướng dẫn trong tin nhắn. Nếu bạn trao đổi với chúng tôi qua email, chúng tôi có quyền lưu lại nội dung của các tin nhắn, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng trang web của chúng tôi để mời một người bạn khác sử dụng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email của người đó và tự động gửi một lời mời qua email. EasyUni luôn lưu trữ sẵn thông tin để gửi mail ngay khi lời mời được chấp thuận.

Nội dung mail: Bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nội dung đăng lên website. Nội dung của bạn (chẳng hạn như phản hồi, hình ảnh và video) và siêu dữ liệu về nội dung của bạn sẽ được xem qua bởi những người dùng khác. EASYUNI có thể, nhưng không có nghĩa vụ theo dõi nội dung của bạn đăng trên website. Chúng tôi có thể loại bỏ bất cứ thông tin mà bạn đăng tải vì bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Cookies: Khi bạn sử dụng website này, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookies" - một tập tin dữ liệu nhỏ - đưa vào máy tính của bạn để xác định duy nhất trình duyệt của bạn để EASYUNI giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và tăng cường chuyển hướng của bạn thông qua trang web. Một cookie có thể truyền tải thông tin ẩn danh về cách bạn duyệt website của chúng tôi. Một cookie vẫn còn trên ổ đĩa cứng của bạn sau khi đóng trình duyệt để được sử dụng vào lần truy cập tiếp theo của bạn đến website. Cookie có thể bị xóa bằng cách làm theo hướng dẫn của trình duyệt web. Cookie tạm thời là loại cookie sẽ biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt web để từ chối tất cả các cookie hoặc cài đặt thông báo khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của website có thể không hoạt động đúng nếu khả năng chấp nhận cookie bị vô hiệu hóa.

Đăng nhập tập tin: Khi bạn sử dụng website, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin được gửi bởi trình duyệt web của bạn. Những dữ liệu ghi trên máy chủ có thể bao gồm các thông tin như yêu cầu từ website của bạn, địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt, trang đầu tiên và trang cuối cùng trước khi bạn thoát, URL, số lần nhấp chuột và cách bạn tương tác với các liên kết trên website, tên miền, trang đích, số trang đã xem, mạng di động và các thông tin khác.

Thông tin định dạng trao đổi hình ảnh (GIFs): Khi bạn sử dụng website, chúng tôi có thể sử dụng clear gifs (còn được gọi là nhãn điểm ảnh) đđể theo dõi các mô hình sử dụng trực tuyến của người dùng. Ngoài ra, clear gifs còn dùng trong các email HTML được gửi tới người dùng để theo dõi số lượng email được mở xem. Các thông tin được sử dụng để kích hoạt báo cáo chính xác hơn và làm cho EASYUNI phục vụ người dùng tốt hơn.

Thông tin định vị: Khi bạn sử dụng website thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, theo dõi hoặc lưu trữ từ xa "dữ liệu vị trí" của bạn, bao gồm tọa độ GPS (kinh độ, vĩ độ) hoặc thông tin tương tự về vị trí của thiết bị di động. Dữ liệu vị trí có thể truyền tải thông tin về cách bạn duyệt các trang web của chúng tôi. Dữ liệu vị trí không thu nhập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chỉ sử dụng kết hợp với nó Một số tính năng của trang web, đặc biệt là các trang web hoạt động dựa trên địa điểm có thể không vận hành đúng nếu cách sử dụng hoặc dữ liệu vị trí sẵn có bị hư hỏng hoặc vô hiệu hóa.

Nhận dạng thiết bị: Khi truy cập vào website thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể tiếp cận, thu thập, theo dõi hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều nhận dạng thiết bị. Nhân dạng thiết bị là các tập tin dữ liệu nhỏ hay các cấu trúc dữ liệu tương tự được lưu trữ hoặc liên kết với thiết bị di động của bạn. Chức năng này chỉ dùng để nhận dạng thiết bị di động nhằm nâng cấp website. Một công cụ nhận dạng thiết bị có thể được lưu trữ bằng cách kết nối với một thiết bị phần cứng, dữ liệu được lưu trữ bằng cách kết nối với hệ thống điều hành thiết bị hoặc một số phần mềm khác, bằng cách khác khác, chúng tôi có thể gửi thông tin đến thiết bị. Hơn nữa, nó có thể truyền tải thông tin về cách bạn sử dụng website của chúng tôi. Chức năng nhận dạng thiết bị không thu thập và chia sẻ thông tin của bạn. Nó có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin cá nhân. Chức năng này có thể hoạt động liên tục trên máy nhằm giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và chuyển hướng website dễ dàng. Một số tính năng của trang web có thể không hoạt động đúng, nếu cách sử dụng hoặc hoạt động nhận dạng thiết bị sẵn có đang bị suy giảm hoặc vô hiệu hóa. EASYUNI có thể truy cập, thu thập các định dạng lưu trữ thiết bị sau khi bạn truy cập EasyUni.

Công cụ bên thứ ba: EASYUNI sử dụng công cụ phân tích bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để giúp hiểu sử dụng của trang web. Nhiều người trong số những công cụ thu thập các thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như là một phần của một yêu cầu trang web, bao gồm cả các tập tin cookie và địa chỉ IP của bạn. Các công cụ phân tích cũng nhận được thông tin này và việc họ sử dụng nó bị chi phối bởi chính sách riêng tư của họ.

Làm thế nào Chúng tôi Chia sẻ thông tin của bạn

Sử dụng của bạn: Chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông tin cá nhân của bạn như là một phần của mẫu đơn vào trường học hoặc đại diện chính thức của họ khi bạn điền vào mẫu đơn tại trang đích.

Nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh, và những người khác: EASYUNI có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác cho mục đích cung cấp các trang web cho bạn. Nếu chúng ta làm điều này, sử dụng của bên thứ ba về thông tin của bạn sẽ bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin cá nhân tại các địa điểm bên ngoài sự kiểm soát trực tiếp của EASYUNI (ví dụ, trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu đồng vị trí với các nhà cung cấp máy chủ).

Chuyển giao kinh doanh: Như chúng ta đã phát triển kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể mua hoặc bán tài sản hoặc các dịch vụ kinh doanh. Khách hàng, thông tin email, và du khách nói chung là một trong những tài sản kinh doanh chuyển giao trong các loại giao dịch. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thông tin đó trong quá trình công ty mua lại phần vốn, sáp nhập, giải thể.

Website bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với một ứng dụng bên thứ ba cùng với sự đồng ý của bạn, ví dụ như khi bạn truy cập vào website của chúng tôi thông qua một ứng dụng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì các bên thứ ba làm vói thông tin của bạn. Vì vậy bạn nên chắc chắn rằng bạn tin tưởng ứng dụng và nó có một chính sách bảo mật an toàn cho bạn.

Tuân thủ luật pháp và yêu cầu thực thi pháp luật; Bảo vệ quyền của EASYUNI: EASYUNI có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu của luật pháp, giấy triệu tập hoặc chúng tôi tin rằng nó cần thiết để tuân thủ luật pháp và quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sự an toàn của mọi người; để xử lý gian lận, an ninh và các vấn đề kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền lợi của EASYUNI.

Thông tin dạng phi cá nhân: Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin phi tư nhân, thông tin tập thể hoặc bất kỳ thông tin phi cá nhân khác, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, các loại platform, vv, với các bên liên quan thứ ba để giúp họ hiểu được mô hình sử dụng của website EasyUni.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Bảo mật thông tin của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp thông tin cá nhân bị xâm nhập do một hành vi vi phạm an ninh, EASYUNI sẽ kịp thời thông báo cho những người có thông tin cá nhân đã bị xâm nhập, phù hợp với các thủ tục thông báo được nêu trong chính sách bảo mật, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Lựa chọn về thông tin của bạn

Tất nhiên, bạn có thể, từ chối gửi thông tin cá nhân thông qua website, trong trường hợp EASYUNI không có khả năng cung cấp dịch vụ bảo đảm cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản, hoặc có thể xóa tài khoản EASYUNI của bạn bằng cách truy cập trang xóa tài khoản của chúng tôi.

Bảo mật dành cho trẻ nhỏ

Bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. Trang web của chúng tôi không dành cho người dưới 13 tuổi. EASYUNI không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép người đó đăng ký trên website. Nếu nhận thấy thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có xác minh sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để loại bỏ thông tin đó. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại [email protected].

Liên kết tới những website khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc sử dụng các website kết nối từ website của chúng tôi, cũng như những thông tin hoặc nội dung chứa trong đó. Hãy nhớ chính sách bảo mật của chúng tôi không còn hiệu lực khi bạn sử dụng một liên kết từ website của chúng tôi để đến trang web khác. Trình duyệt và sự tương tác của bạn trên các website khác, đến website của chúng tôi sẽ tùy thuộc vào quy định và chính sách riêng của trang web đó.

Thay đổi chính sách bảo mật

Nếu thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng tải những chính sách thay đổi để giúp bạn nhận biết được những thông tin gì sẽ thay đổi, thay đổi khi nào và trong hoàn cảnh nào. Những thay đổi chính sách bảo mật này có hiệu lực khi được đăng tải. Chính sách này được sửa đổi lần cuối ngày 09 tháng 02 năm 2012.

Liên hệ chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison