About Us

EasyUni được thành lập vào năm 2008 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại Malaysia và Indonesia, EasyUni là cổng thông tin số 1 cho sinh viên và các bậc phụ huynh tìm kiếm trường và khóa học trên khắp thế giới, bao gồm thông tin các trường học, khóa học, phản hồi từ người dùng và kết nối với tư vấn viên của EasyUni. EasyUni đã giúp kết nối sinh viên đến 1700 trường đại học, cao đẳng trên 20 quốc gia (bao gồm cả trong và ngoài nước).

Có thể nói, EasyUni là phương tiện đơn giản nhất để học sinh sinh viên và phụ huynh tìm được trường đại học lý tưởng cho mình.

Mốc thời gian

Chính thức ra mắt bởi Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học của Malaysia - Dato 'Saifuddin Abdullah vào ngày 10 tháng tư năm 2012.