UOW Malaysia KDU University College - Penang Campus Cover Photo
UOW Malaysia KDU University College - Penang Campus Logo
UOW Malaysia KDU University College - Penang Campus Logo

Trường Đại học - Cao đẳng Penang KDU

George Town, Penang, Malaysia

Statistics
# 5 MyQuest
13 Undergraduate programs
0 Postgraduate programs

Overview

Statistics
Institution type Private
Year established 1991
Campus setting Urban
Student population Medium (1,001 to 10,000)
foreign students 10%
Nationalities 30

About Trường Đại học - Cao đẳng Penang KDU

Trường Đại học - Cao đẳng Penang KDU là một phần toàn bộ của giáo dục Paramount, là một nhà tiên phong thứ 3 trong giáo dục ở Mã Lai kể từ năm 1983. Giáo dục Paramount cung cấp đầu đủ hình ảnh về dịch vụ giáo dụcvà hiện tại, được nhận định về giáo dục chất lượng, giá trị chất lượng giáo dục cao với những đặc trưng riêng biệt

Trường Đại học - Cao đẳng  KDU Penang cung cấp nhiều chương trình học tập dựa vào công nghiệp quốc tế công nhận, từ chứng chỉ đến văn bằng và cấp độ bằng cấp. Tất cả các chương trình được quốc tế liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới trong đó có Đại học Keele và Đại học Northumbria từ Vương quốc Anh và Thụy Sỹ IMI, Thụy Sĩ.

Kể từ khi thành lập vào năm 1991, Trường Đại học - Cao đẳng  KDU Penang đã tự hào sản xuất nhiều hơn 18.000 sinh viên từ 64 quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều sinh viên của trường đã nổi lên thành công như sinh viên hàng đầu và đi vào nổi trội trong các ngành nghề khác nhau, minh chứng cho các tiêu chuẩn cao về học tập xuất sắc.

Admissions

Intakes

Admissions Statistics
IELTS 5.0+
TOEFL 410.0+

For admission requirements and intakes for each individual course/programme please refer to course details.

Or, contact us for more information

Courses available 13

Tuition and application fees

₫ 133440223 - ₫ 564492580 per year

Estimated tuition fees as reported by the institution.

Tuition and Application Statistics
Application fee (local students) ₫ 539152
Application fee (foreign students) ₫ 1617457
Student visa fee (foreign students) ₫ 12670081

Living cost

₫ 6469829 per month

Average living cost in Malaysia

The amount is indicated taking into account the average cost of food, accommodation, etc in Malaysia for 2023

Costs Statistics
Food ₫ 2695762
Accommodation ₫ 4043643
Others Data not available

Ready to get started? Kickstart your university life

Campus

Trường Đại học - Cao đẳng  KDU Penang tọa lạc tại Pulau Pinang,Malaysia

Trường Đại học - Cao đẳng  KDU Penang tọa lạc tại Pulau Pinang,Malaysia

Student population

Medium (1,001 to 10,000)

Total population

Student Statistics
Undergraduate students 5000
Postgraduate students 2500
foreign students Data not available

Mission

Trường Đại học - Cao đẳng  KDU Penang cung cấp nhiều chương trình học tập dựa vào công nghiệp quốc tế công nhận, từ chứng chỉ đến văn bằng và cấp độ bằng cấp. Tất cả các chương trình được quốc tế liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới trong đó có Đại học Keele và Đại học Northumbria từ Vương quốc Anh và Thụy Sỹ IMI, Thụy Sĩ.

Photos

More

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison