Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Sunway College

Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 11,223,883 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 15%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 17

ACCA 2 Kế toán 5 Tài chính và Kế toán 13 Khoa học ứng dụng 1 Khoa học thuần tuý và ứng dụng 5 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch 6 Nghệ thuật 1 Kinh doanh 3 Kinh doanh và Quản trị 8 Thông tin và Truyền thông 2 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính 7 Thiết kế và Mỹ thuật sáng tạo 5 Tài chính 2 Khoa học xã hội và nhân văn 7 Công nghệ thông tin (CNTT) 1 Quản trị 1 Marketing Tiếp thị 1 Truyền thông và phương tiện đại chúng 8

Liên hệ

Chia sẻ