Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Sunway College

Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt USD 479 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 15%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 17

ACCA 2 Công nghệ thông tin (CNTT) 1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính 7 Khoa học thuần tuý và ứng dụng 5 Khoa học xã hội và nhân văn 7 Khoa học ứng dụng 1 Kinh doanh 3 Kinh doanh và Quản trị 8 Kiến trúc, Xây dụng và Quy hoạch 6 Kế toán 5 Marketing Tiếp thị 1 Nghệ thuật 1 Quản trị 1 Thiết kế và Mỹ thuật sáng tạo 5 Thông tin và Truyền thông 2 Truyền thông và phương tiện đại chúng 8 Tài chính 2 Tài chính và Kế toán 13

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ