Kiểm tra tiêu chuẩn hóa: Giới thiệu hệ thống giáo dục Anh

November 11, 2017

EasyUni Staff

Nó hoạt động như thế nào?
O-Levels và A-levels
O Level là một cấp độ giáo dục với chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn cơ bản, đây là một trong hai cấp độ đánh giá thuộc General Certificate of Education (GCE). Nó đại diện như một phần của cải cách giáo dục Anh quốc vào năm 1947 ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Những khu vực này thay thế O Levels cho các kì thi GCSE và IGCSE năm 1988. Tương đương với cấp độ này ở Scotland này là O-Grade (cuối cùng bị thay thế bởi các Standard Grade). Trình độ O Level vẫn được trao bởi các kì thi Cambridgequốc tế tại các địa điểm quốc tế nhất định, thay thế hoặc cùng với trình độ IGCSE.
The General Certificate of Education Advanced Level-, hay thường gọi là, A Level-là một trình độ học được trao tại Vương Quốc Anh cho học  hoàn thành cấp trung học hoặc dự bị đại học. Học sinh thường mất hai năm để sở hữu trình độ này, chia thành hai phần, được nghiên cứu trong mỗi năm. Phần đầu tiên được gọi là Advanced Subsidiary Level, hoặc AS Level, và trước đây được biết đến như là Advanced Supplementary Level, với tên viết tắt giống nhau. Phần thứ hai được gọi là A2 Level. (Các AS Level kết hợp với cấp độ A2 tạo nên cấp độ A Level hoàn chỉnh .)

Quá trình là gì?
Thời gian:
O level/GCSE/IGCSE có mức độ tương đương như kỳ thi Advanced Placement một kì thi hoàn toàn cơ bản, chứ không phải là một sự kết hợp của các môn học đòi hỏi người học theo học chương trình được thiết lập (với một loạt các chủ đề) trong một số năm nhất định.
A level  thường đòi hỏi quá trình học hơn 2 năm, sau khi hoàn thành các cấp độ O level. Thường có 3-5 môn học chính và nhiều môn được tuỳ chọn.

Chấm điểm:
The O level / GCSE / IGCSE được chấm điểm theo 8 thang điểm từ G đến A *. 5 môn chính đạt hạng C hoặc cao hơn là yêu cầu tối thiểu cho học sinh để được vào chương trình trung học phổ thông cạnh tranh.
A level được chấm điểm theo thang điểm từ E đến A *. A * được trao cho những học viên đạt được trung bình là A dựa trên đánh giá từ cấp AS và A2 của họ, với ít nhất 90% trong A2.

Các trường đại học:
Các trường Đại học ở Anh thường xem xét các ứng viên trên kết quả kì thi cấp độ A level và những điều kiện khác. Dựa trên điểm của cấp độ A (ví dụ, A-A-B hoặc B-B-B) hoặc trên hệ thống UCAS. Trong hệ thống UCAS, A * có giá trị 140 điểm, A có giá trị 120, B có giá trị 100, C có giá trị 80 và D có giá trị 60 và E là giá trị 40. Vì vậy, học viên hoặc phải đạt điểm tổng là 300 hoặc A-A-B hoặc B-B-B. Điều này mang lại sự linh hoạt hơn cho học viên.

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison