Tình hình kinh tế Malaysia

November 11, 2017

EasyUni Staff

Malaysia là nền kinh tế lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, các ngành dịch vụ và sản xuất đóng vai trò lớn trong nền kinh tế. Nến kinh tế phát triển nhanh tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên và nền kinh tế thị trường sẽ đẩy nhanh quá trình thương mại quốc tế. Hơn nữa Malaysia có các trung tâm ngân hàng và tài chính Hồi giáo lớn nhất thế giới.


 

Thông qua một số báo cáo tổng thể nền kinh tế sẽ hỗ trợ bạn trong việc phân tích tình hình kinh tế hiện nay của đất nước. Malaysia đầu từ rất mạnh vào các ngành dịch vụ và sản xuất. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến các lĩnh vực này thì nơi đây chính là địa điểm mà bạn nên đến để khởi nghiệp.

Malaysia muốn trở thành một quốc gia phát triển và một nền kinh tế cạnh tranh, người dân được hưởng một chất lượng cuộc sống cao. Khi hoàn thành được tiêu chuẩn thu nhập sẽ tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng toàn diện và bền vững vào năm 2020.

 

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison