Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Universiti Utara Malaysia

Kedah, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 5,611,941 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Computer Science, IT 2 Education and Teaching 2 Humanities & Social Sciences 1 Mass Communication & Media 5

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ