Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Taylor's College

Malaysia
Rankings:
  • 1 QS World University Rankings 2022
  • 5 QS Stars University Ratings
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 30%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 20

Accounting & Finance 6 Applied, Pure Sciences 4 Architecture, Building 2 Business, Management 4 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 3 Education and Teaching 3 Engineering 5 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 2 Mass Communication & Media 1 Sports Science 1

Liên hệ


embe

Chia sẻ