Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Nilai University

Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Rankings:
  • 5 MyQuest
  • 4 SETARA 2017
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 40%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Aviation 1 Computer Science, IT 2 Engineering 3 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1

Liên hệ

Chia sẻ