Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Multimedia University - (MMU) Cyberjaya

Malaysia
Rankings:
  • 5 Asian University Rankings 2022
  • 200 QS University Ranking Asia 2021
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 per month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 54

Accounting & Finance 10 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 18 Computer Science, IT 8 Creative Arts & Design 4 Engineering 13 Law 1 Mass Communication & Media 3

Liên hệ

Chia sẻ