Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Bristol

Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 74 THE World University Rankings 2014-2015
  • 29 QS World University Rankings 2014
  • 79 THE World University Rankings 2013-2014
  • 30 QS World University Rankings 2013
  • 37 QS World University Rankings 2015
  • 69 THE World University Rankings 2015-2016
  • 44 QS World University Rankings 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 9

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 1 Education and Teaching 1 Engineering 2 English Language 1 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ