Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Multimedia University - (MMU) Cyberjaya

Malaysia

Khóa học

3 courses found
Filter courses
Diploma in Applied Communication
Cao Đẳng
Full-time
2 years
  • Tuition Fees
  • MYR 21900,00 - Malaysian students
  • ₫ 140,298,536 - International students
  • Full tuition fee
Foundation in Communication
Dự bị
Full-time
1 year
  • Tuition Fees
  • USD 1364,00 - Malaysian students
  • ₫ 31,943,794 - International students
  • Full tuition fee