Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

9 courses found
Filter courses
Diploma in Outdoor Recreation
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 22500,00 - Malaysian students
 • ₫ 218,192,284 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Event Management (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 40500,00 - Malaysian students
 • ₫ 370,051,419 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Culinary Arts (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 45000,00 - Malaysian students
 • ₫ 384,193,512 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Culinary Arts
Cao Đẳng
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 27000,00 - Malaysian students
 • ₫ 230,314,077 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Event Management
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 23600,00 - Malaysian students
 • ₫ 231,829,301 - International students
 • Full tuition fee