Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

13 courses found
Filter courses
Master in Biomedical Science
Thạc sĩ
Full-time
17 months
 • Tuition Fees
 • MYR 47280,00 - Malaysian students
 • ₫ 407,494,145 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Mechanical Engineering
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 57000,00 - Malaysian students
 • ₫ 493,963,087 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Computer Engineering
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 24000,00 - Malaysian students
 • ₫ 231,829,301 - International students
 • Full tuition fee