Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Công nghệ và Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương (A.P.U)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia

Khóa học

14 courses found
Filter courses
Foundation in Engineering
Dự bị
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 25900,00 - Malaysian students
 • ₫ 150,961,225 - International students
 • Full tuition fee
PhD in Engineering
Tiến sĩ (PhD)
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 45000,00 - Malaysian students
 • ₫ 252,537,365 - International students
 • Full tuition fee
BSc (Hons) in Software Engineering
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 92500,00 - Malaysian students
 • ₫ 524,716,526 - International students
 • Full tuition fee
MSc in Software Engineering
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 32600,00 - Malaysian students
 • ₫ 206,519,445 - International students
 • Full tuition fee