Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Công nghệ và Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương (A.P.U)

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia

Khóa học

39 courses found
Filter courses
Master of Science in Cyber Security
Thạc sĩ
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 34600,00 - Malaysian students
 • ₫ 216,059,746 - International students
 • Full tuition fee
Master of Science in Computing
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 25200,00 - Malaysian students
 • ₫ 156,011,972 - International students
 • Full tuition fee
Master of Technology Management
Thạc sĩ
Full-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 32600,00 - Malaysian students
 • ₫ 206,519,445 - International students
 • Full tuition fee