Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of East Anglia (UEA)

United Kingdom
  • Đánh giá 240 QS World University Rankings 2014
  • Đánh giá 198 THE World University Rankings 2014-2015
  • Đánh giá 174 THE World University Rankings 2013-2014
  • Đánh giá 229 QS World University Rankings 2013
  • Đánh giá 239 QS World University Rankings 2015
  • Đánh giá 149 THE World University Rankings 2015-2016
Campus setting Thông tin không có
Chi phí sinh hoạt Thông tin không có
Mật độ sinh viên Large
Sinh viên quốc tế Thông tin không có
Loại trường Công lập

Về University of East Anglia (UEA)

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting and Finance 1 Business and Management 1 English Language 2 Humanities & Social Sciences 3 Law 2 Mass Communication & Media 4

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ