Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of East Anglia (UEA)

Vương Quốc Anh
Rankings:
  • 240 QS World University Rankings 2014
  • 198 THE World University Rankings 2014-2015
  • 174 THE World University Rankings 2013-2014
  • 229 QS World University Rankings 2013
  • 239 QS World University Rankings 2015
  • 149 THE World University Rankings 2015-2016
Campus setting Contact the university / college
Chi phí sinh hoạt Contact the university / college
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Contact the university / college
Loại trường Công lập

Cần thêm thông tin? Liên hệ ở đây

Liên hệ với team tư vấn để biết thêm thông tin. Miễn phí!

Sau khi gửi câu hỏi, nhân viên tư vấn sinh viên sẽ sớm liên hệ với bạn.

Hình ảnh

Các kháo học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 1 English Language 2 Humanities & Social Sciences 3 Law 2 Mass Communication & Media 4

Liện hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Be the first one!

Chia sẽ