Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

INTI College Sabah

Penampang, Sabah, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 6,734,330 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 5

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 English Language 1 Hotel Management & Hospitality 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ