Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

INTI College Sabah

Penampang, Sabah, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt USD 288 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 5

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 English Language 1 Hotel Management & Hospitality 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ