Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

SEGI College Kuala Lumpur

Malaysia
Rankings:
  • 4 SETARA 2017
  • 3 QS Stars University Ratings
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Về SEGI College Kuala Lumpur

Trường chúng tôi có một truyền thống tự hào về làm giàu sinh viên những kỹ năng và kiến thức tốt nhất, cho phép hàng ngàn sinh viên qua các cơ hội để có được thành công một đại học hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thông tin về khu học xá

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 1 Hotel Management & Hospitality 3 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Chia sẻ