Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 per month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 40%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 53

Accounting & Finance 3 Agriculture Studies 2 Applied, Pure Sciences 4 Architecture, Building 10 Automotive Technology 2 Business, Management 9 Computer Science, IT 7 Creative Arts & Design 8 Education and Teaching 1 Engineering 18 English Language 7 Health and Medicine 2 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 8 Law 5 Mass Communication & Media 5 Sports Science 2

Liên hệ

Chia sẻ