Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Kajang, Selangor, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 40%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Architecture, Building 2 Business, Management 3 Computer Science, IT 1 Engineering 5 MBA 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ