Master of Science (Medical Microbiology)

Course overview

Statistics
Chứng chỉ Thạc sĩ
Các hình thức học tập Full-time
Thời gian học 1 year
Kỳ nhập học Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12
Tuition (Local students) ₫ 71552253
Tuition (International students) ₫ 116167188

Admissions

Kỳ nhập học

For admission requirements and intakes for each individual course/programme please refer to course details.

Tuition and application fees

₫ 71552253 per year
Local students
₫ 116167188 per year
Sinh viên quốc tế

Estimated cost as reported by the Institution.

Every effort has been made to ensure that information contained in this website is correct. Changes to any aspects of the programmes may be made from time to time due to unforeseeable circumstances beyond our control and the Institution and EasyUni reserve the right to make amendments to any information contained in this website without prior notice. The Institution and EasyUni accept no liability for any loss or damage arising from any use or misuse of or reliance on any information contained in this website.

Entry Requirements

Bằng Cử nhân (Danh dự) Vi sinh hoặc liên quan

Chương trình đào tạo

Chương trình này là hoàn toàn dựa trên nghiên cứu. Thành phần của chương trình không phải các môn dựa trên mà được phân chia theo các lĩnh vực nghiên cứu / chuyên môn:

  • Y khoa Vi khuẩn, Virus học Y học, y tế Vi khuẩn học, y tế Công nghệ sinh học, y tế cảm biến sinh học, sinh học kỹ thuật di truyền.

Maximum 6 courses for comparison!