Thạc sĩ Vi sinh học

AIMST University
Malaysia
Chứng chỉ
Thạc sĩ
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
1 year
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Total tuition fee (local)
₫ 71,552,254
Total tuition fee (foreign)
₫ 49,104,488

Yêu cầu đầu vào

Bằng Cử nhân (Danh dự) Vi sinh hoặc liên quan

Chương trình đào tạo

Chương trình này là hoàn toàn dựa trên nghiên cứu. Thành phần của chương trình không phải các môn dựa trên mà được phân chia theo các lĩnh vực nghiên cứu / chuyên môn:

  • Y khoa Vi khuẩn, Virus học Y học, y tế Vi khuẩn học, y tế Công nghệ sinh học, y tế cảm biến sinh học, sinh học kỹ thuật di truyền.

Chia sẻ