Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Equator Academy of Art

George Town, Penang, Malaysia
Rankings:
  • 3 MyQuest
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 7

Architecture, Building 2 Computer Science, IT 3 Creative Arts & Design 4

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ