Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia

Khóa học

7 courses found
Filter courses
Master of Information Systems
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 31800,00 - Malaysian students
 • ₫ 178,459,738 - International students
 • Full tuition fee
Master in Information Technology
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
2 years
 • Tuition Fees
 • MYR 26800,00 - Malaysian students
 • ₫ 178,459,738 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Information Technology
Cao Đẳng
Full-time
30 months
 • Tuition Fees
 • MYR 27600,00 - Malaysian students
 • ₫ 167,797,049 - International students
 • Full tuition fee
Foundation in Science
Dự bị
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 16170,00 - Malaysian students
 • ₫ 94,954,049 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Computer Science (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 59400,00 - Malaysian students
 • ₫ 350,185,147 - International students
 • Full tuition fee