Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia

Khóa học

8 courses found
Filter courses
Foundation in Arts
Dự bị
Full-time
1 year
  • Tuition Fees
  • MYR 13890,00 - Malaysian students
  • ₫ 81,317,032 - International students
  • Full tuition fee
Master in Communication
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
18 months
  • Tuition Fees
  • MYR 30130,00 - Malaysian students
  • ₫ 175,541,529 - International students
  • Full tuition fee