Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Malaysia

Khóa học

8 courses found
Filter courses
Master in Communication
Thạc sĩ
Full-time, Part-time
18 months
  • Tuition Fees
  • MYR 30130,00 - Malaysian students
  • ₫ 175,541,529 - International students
  • Full tuition fee
Foundation in Science
Dự bị
Full-time
1 year
  • Tuition Fees
  • MYR 16170,00 - Malaysian students
  • ₫ 94,954,049 - International students
  • Full tuition fee